Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Velkommen til Juridisk afdeling

Juridisk afdeling kan hjælpe dig og din virksomhed med de juridiske spørgsmål

Medlemsrådgivning

Vi tilbyder juridisk rådgivning til medlemmer af Dansk Byggeri, primært inden for områderne entrepriseret, udbudsret og konkurrenceret. Vores opgave er at sikre, at du som medlem har de bedst mulige betingelser som grundlag for at drive din forretning – og at du er oplyst om disse regler.

Vi kan hjælpe dig, så du kan drive din virksomhed, men vi kan ikke drive den for dig. Som medlem af Dansk Byggeri kan du derfor få rådgivning om din retsstilling og muligheder.

Læs mere om vores medlemsrådgivning 

Find svar på de mest stillede spørgsmål i vores FAQ

Interessevaretagelse

I Juridisk afdeling varetager vi branchens generelle interesser ved regeldannelsen, fx ved afgivelse af høringssvar vedrørende kommende lovforslag og ved deltagelse i centrale råd og nævn mv. På nedenstående link kan du udover en beskrivelse af, hvordan vi varetager dine interesser som medlem, også finde en liste over de råd og nævn mv., Juridisk afdeling er repræsenteret i. 

Læs mere om hvordan vi varetager dine interesser som medlem

Påvirkning af udbudsvilkår, herunder for statsstøttet og alment byggeri

I Juridisk afdeling holder vi os løbende orienteret om de mangeartede udbudsvilkår, medlemmer af Dansk Byggeri arbejder under. Dansk Byggeri er som organisation klageberettiget ved Klagenævnet for Udbud, og vi håndterer både overtrædelse af de udbudsretlige regler og sager om fravigelse af AB 18 i stats- og statsstøttet byggeri, herunder alment boligbyggeri.

Læs mere om vores påvirkning af udbudsvilkår

Kursusafholdelse

Juridisk afdeling tilbyder en række kurser om entrepriseret, udbudsret og konkurrenceret. Vi har også mulighed for - efter bestilling - at skræddersy kurser for ansatte i enkelte virksomheder, evt. om andre emner med tilknytning til vores arbejdsområder.

På nedenstående link kan du udover en beskrivelse af, hvilke kurser vi afholder, også finde en nærmere beskrivelse af de planlagte kurser, vi udbyder.

Læs mere om vores kursusafholdelse

Artikler i byggeriet

Juridisk afdeling skriver artikler om aktuelle emner. Artiklerne bringes i Dansk Byggeris blad byggeriet.

Læs de seneste artikler her


Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling. 

​Find og kontakt medarbejder fra juridisk afdeling