Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Skaarup Malerfirma A/S undrer sig over rigide regler for flygtninge og udlændinge

Skaarup Malerfirma A/S i Vodskov nord for Aalborg har stor succes med at ansætte flygtninge og udlændinge, men bliver bremset af bureaukratiske regler på det danske arbejdsmarked.

Mindre bureaukrati
Martin Skaarup Thomsen, som er malermester og ejer af Skaarup Malerfirma A/S udtaler: ”Jeg mener, at der er alt for meget bureaukrati og regelrytteri. Som arbejdsgiver kan jeg sagtens vurdere, om en medarbejder er egnet og har de fornødne kompetencer til at gå i lære som malersvend. Som det er i dag, skal vores udlændinge og flygtninge bestå en 9. klasses afgangseksamen i dansk, og de skal bestå en prøve i naturfag, vel at mærke på dansk for at kunne gå i lære som malersvend. Prøven i naturfag er en test af faglighed – ikke sproglige evner – og kunne principielt foregå på hvilket som helst sprog.”

Martin Skaarup Thomsen fortsætter: ”Jeg mener, at vi som arbejdsgivere sagtens kan vurdere, om en medarbejder taler godt nok dansk til at kunne begå sig på en dansk arbejdsplads, og desuden er min erfaring, at de sproglige kompetencer forbedres, når de anvendes i praksis. Vi kan eksempelvis overtage forpligtelsen i forhold til at stå inde for, at udlændinge og flygtninge forstår danske regler, sikkerhedsforanstaltninger mv., og at de kan kommunikere med deres kolleger. Jeg har flere udenlandske medarbejdere, der ønsker en læreplads som malersvend, men som enten er dumpet i dansk eller naturfag og dermed skal i gang med et længere kursusforløb, før de kan få lov at tage en ny prøve. Hvis de var på en arbejdsplads, ville de lære dansk og naturfag helt naturligt. Når vi sammensætter vores teams, er der både danskere, udlændinge, mænd og kvinder. Det giver efter min opfattelse det bedste og stærkeste team samt tilfredsstillende resultater - og så hjælper det på integrationen.”

Mangfoldighed giver en god arbejdsplads
Martin Skaarup Thomsen fortsætter:”Vi har rigtig god erfaring med at ansætte både flygtninge, udlændinge og folk med særlige behov i firmaet. Det styrker arbejdspladsen, og arbejdsmoralen er meget høj blandt de medarbejdere, der har behov for særlige hensyn. Jeg ønsker, at folk med udfordringer, som kan skyldes et udenlandsk ophav eller andet skal have en chance på arbejdsmarkedet, og jeg ved, at dette kan kombineres med en rentabel forretning. Her hos Skaarup Malerfirma er det ikke tilskud eller lignende, der gør det rentabelt at ansætte flygtninge, men det arbejde de udfører. En ikke-økonomisk sidegevinst, som vi desuden ofte oplever, er den positive og smittende energi disse medarbejdere udviser, når de får en reel chance for at udføre et reelt stykke arbejde.”

Dansk Byggeri Malersektionen bakker op
Konsulent i Dansk Byggeri Malersektionen, Henrik Bau bakker op: ”Det er tankevækkende, at vi kan have udenlandske læger ansat på hospitalerne, som ikke taler dansk, men vi kan ikke have malerlærlinge. Det giver jo ikke mening. Samtidig synes jeg virksomheder som Skaarup Malerfirma skal have langt bedre betingelser. De gør jo en stor indsats for integrationen, og samtidig løser de et af vores helt store problemer i malerbranchen – nemlig at vi mangler både danske lærlinge og malersvende. Jeg mener, at flygtninge bør starte i en 3 måneders prøveperiode hos malerfirmaet, hvor de aflønnes som elev. Kommunen kan supplere op til dagpengesatsen og efter de 3 måneder, kan malerfirmaet vurdere, om personen er klar til at gå i lære.”