Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Overenskomstforhandlinger uden reel vilje til forhandling fra Malerforbundets side

Den 21. marts kom mæglingsforslaget fra forligsinstitutionen på plads imellem Dansk Byggeri Malersektionen og Malerforbundet.

Der var ingen reel forhandlingsvilje. Malerforbundet var fastlåst på ultimative krav om hævelse af mindstelønnen på kr. 37,50 over 3 år samt akkordafsavn. Malersektionen ønskede til gengæld forhøjelse af prislisten endda på et højere niveau end de 6,3%, der er forhandlet på byggeriet generelt, en hævelse af elevlønningerne og fastholdelse af paragraf 4C, som har kørt som en prøveordning siden 2017, og som er blevet taget rigtig godt imod af både malersvende og malermestre. Trods mange forsøg, var der ikke et ønske om forhandling og det til trods for, at en hævelse af akkordsatserne kunne have sikret malersvendene en god lønstigning, som også ville smitte af på pension, ferie og søn- og helligdagsbetaling. Det er dybt beklageligt.

 

Vi tager afstand fra den fjendske holdning

Formand for Dansk Byggeri Malersektionen, Dennis Eskildsen udtaler: ”Generelt må jeg sige, at den fjendske holdning og de udtalelser, der er kommet i medierne efterfølgende fra både forbundsformand, Martin B. Hansen og formand Malernes Fagforening i Midtjylland, Hans Martin Andersen fra Malerforbundet er beskæmmende, og vi tager afstand fra dem.

Citater som: ”Man skulle tro, at nogen i arbejdsgiverorganisationen er ramt af en slem hjernebetændelse, men det er nok et udtryk for den underliggende griskhed, der præger toppen af dansk erhvervsliv, Dansk Byggeri og Danske Malermestre. Man ønsker ikke at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for malersvendene, og man ønsker ikke at sikre konkurrenceevnen for sit eget bagland. Vi var klar over, at forhandlingerne ville blive svære, men at vi skulle stå over for hamstrende toiletpapirs-baroner, havde vi alligevel ikke forventet. Men der kan man se, man kender først sin nabo i krisetider.” af Hans Martin Andersen er direkte skadeligt, for det fremtidige samarbejde og for malerne fremadrettet og fejlagtige udtalelser som: ”Vi ville ikke have mere, end andre faggrupper har fået, men vi ville bestemt heller ikke have mindre” af Martin B. Hansen, er fejlagtig i forhold til de ultimative krav om hævelse af mindstelønnen og akkordafsavn, de kom med.”

 

Vi har brug for at samarbejde

Dennis Eskildsen fortsætter: ”Vi ser lige nu et kæmpe stykke arbejde blandt vores medlemmer og deres ansatte for at holde gang i virksomhederne pga. coronaudbruddet, og det er så absolut vores holdning, at for de fleste virksomheder er det også efter coronaudbruddet vigtigt, at hverdagen foregår i et samspil og ikke i et modspil. Måske lever Malerforbundet i en svunden tid, hvor synspunkter skal retfærdiggøres ved at opildne til kamp. De burde have tænkt mere over prislisten, akkorden og lærlingene, som vi var mere end villige til at forhandle om i stedet for de ultimative krav ift. mindstelønnen og akkordafsavn.”