Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Download de nye satser fra marts 2020

Nye satser pr. 1. marts 2020.
Fra den 1. marts 2020 sker der stigninger på de overenskomstmæssige takster. G-dage skal man også være opmærksom på, også disse satser er i nedenstående fakta boks.

Satser m.v. gældende fra 1. marts 2020

Download satserne fra marts 2020 her

Akkordudbetaling pr. time   kr.   130,25
Sygedagpenge under sygdom, ansat i 0-8 uger (nem refusion) kr.       0,00
Sygedagpenge under sygdom, ansat 8 uger- 6 mdr. kr.   119,05
Løn under sygdom, efter 6 mdr.s ansættelse pr. time kr.   138,75

(løn under sygdom max. 9 uger, ved tilskadekomst 8 uger)

 

Graviditetsorlov, i indtil 4 uger før forventet fødsel, efter 9 mdr´s ansættelse i virksomheden pr. time

kr.   138,75

(medarbejderen skal være dagpenge berettiget)

 

Barsel i indtil 14 uger efter fødslen,

Mindst 3 mdr`s ansættelse virksomheden pr. time
kr.   138,75

Fædreorlov i indtil 2 uger efter fødslen, efter mindst 9

mdr´s ansættelse i virksomheden pr. time
kr.   138,75

 

Forældreorlov i indtil 16 uger i umiddelbar forlængelse af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til at holde 8 uger.

Hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes, bortfalder betalingen, og de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder efter mindst 9 mdr`s ansættelse i virksomheden maksimalt pr. time
kr.   177,50

Skal varsles senest 8 uger efter fødselstidspunktet.

Se i øvrigt overenskomstens bestemmelser § 16 for nærmere detaljer.

 

Timelønnen for skiltemalere. i København og provinsen. kr.    148,25

 

Servicearbejder (arbejdsmand/drenge)

Løn pr. time mindst kr.    129,50
Løn fra 16 – 17 år pr. time 50 % af kr. 129,50 kr.      64,75
Løn fra 17 – 18 år pr. time 70 % af kr. 129,50 kr.      90,65

 

Elever

1. Lønperiode (0-26 uger) pr. uge kr. 2.108,72
2. Lønperiode (52 uger) pr. uge kr. 2.711,23
3. Lønperiode (52 uger) pr. uge kr. 3.389,03
4. Lønperiode (52 uger) pr. uge kr. 3.916,20
Voksenelever (minimum 25 år) pr. time
kr.   122,55

 

Overtidstillæg

De 4 første timer på hverdage 50% af kr. 130,25 pr. time kr.     65,13

Øvrige timer, samt lørdag, søndag, 1. maj, grundlovsdag efter kl. 12. Pr. time

kr.   130,25

 

Kørselsgodtgørelse
Se bestemmelserne i overenskomstens § 3 om zonegrænser

Skattefri godtgørelse pr. km kr.       3,52
Minimumsbetaling pr. dag (såfremt der skal betales) kr.     15,00
Maksimum beløb pr. dag kr. 3,52 x 176 km.

kr.   619,52

Betaling af køretid i mesters bil uden for arbejdstid pr. km. kr.       2,53

Der henvises i øvrigt til ligningslovens bestemmelser for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse.

 

Feriepenge opsparing                                                                                      12,50 %

 

Søgnehelligdags – og feriefridagsopsparing 10,75%

 

Pensionsindbetaling

Arbejdsgiver 8,00%
Medarbejder 4,00%

Anciennitetskrav 3 måneder i branchen.

 

Betaling til malerfagets kompetenceudviklingsfond

Pr. fuldtidsmedarbejder pr. år  kr. 520,00

 

Samarbejde og Udviklingsfond

Der indbetales pr. arbejdstime fra 1. marts 2020 kr.     0,40

 

Betaling til DA-barsel pr. fuldtidsmedarbejder pr. år  kr. 924,00


G-dage ved afskedigelse

Betales de første 2 g-dage, såfremt medarbejderen ikke får andet arbejde, pr. dag

 kr. 881,00

 

G-dage ved afskedigelse (3 måneders anciennitet)

Gældende ved ansættelse efter 1. januar 2017

betales de første 1 g-dage, såfremt medarbejderen

ikke får andet arbejde, pr. dag

 

 

kr. 881,00

 

Vejrligsbetaling

Til og med 4 timer (1/2 G-dag) betales kr. 440,50
Over 4 timer til og med 7,4 timer ( 1G-dag)   kr. 881,00

Der beregnes 7,4 time pr. dag. Medarbejderen skal have været

beskæftiget 74 timer inden for de sidste 4 uger, og være medlem

af en A-kasse

 

Kontakt
Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt konsulent Henrik Bau

telefon 7216 0162 eller på e-mail hba@danskbyggeri.dk