Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kommunerne svigter danskundervisningen af flygtninge

Malersektionen under Dansk Byggeri ønsker at flygtninge kan indgå i lærlingeforløb og være med til at dæmme op for den store mangel på lærlinge i malerfaget. Men kommunerne svigter, og de Tekniske Skoler kan ikke tage flygtningene i lærlingeforløb pga. for dårlige danskkundskaber. Det er et stort problem, og det skal der gøres noget ved.

Flygtninge i lærlingeforløb
Næstformand i Dansk Byggeri, Malersektionen, Willi Becke udtaler: ”Vi har behov for faglært arbejdskraft i Danmark, og kommunerne løber os på dørene for, at tage flygtninge i virksomhedspraktik og løntilskudsjobs, men de forsømmer selv danskundervisningen, så niveauet ikke er godt nok til et lærlingeforløb. Det er et stort problem, som gør, at vi som virksomheder ikke kan benytte os af en ellers fin arbejdskraft. Samtidig stiller kommunerne større og større krav til os om socialt ansvar og samarbejdsaftaler, når vi skal deltage i offentlige udbud. Det hænger simpelthen ikke sammen.”

Et halvt års spildt arbejde
Willi Becke fortsætter: ”Vi har i Malermester Willi Becke ApS forsøgt fire gange med virksomhedspraktik, efterfulgt af løntilskud, med målet om at oprette en læreplads. Danskkundskaberne er imidlertid ikke gode nok, og det er i mine øjne kommunerne herunder jobcentrene, der fejler. De følger ikke danskundervisningen til dørs, og så falder et halvt års arbejde til jorden, og vi som virksomhed har brugt en masse unødig tid. De Tekniske Skoler vil jeg rose for ikke bare, at lade lærlingene glide igennem. De holder istedet fokus på kvaliteten, men kommunerne og jobcentrene må stramme op.”

Mange flygtninge uden jobs
Iflg. Dansk Flygtningehjælps hjemmeside var kun 27% af de 21-64 årige flygtninge og familiesammenførte med 3 års ophold i Danmark i arbejde i 2016. Det er næsten kun en fjerdedel. Samtidig er der et integrationsprogram, der er gældende for kommunerne, hvor hovedmålet er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt skal blive selvforsørgende gennem beskæftigelse. Hvis flygtningene ikke har opnået ordinær beskæftigelse inden for et år, skal programmet forlænges i op til fem år. Men tallene tyder ikke på, at det sker?