Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Velfærdsfaciliteter, hvordan?

Det kan være kompliceret at finde ud af, hvilke velfærdsfaciliteter, der skal være til rådighed for de ansatte under forskellige forhold. Derfor har vi udarbejdet denne guide:

Kortvarigt arbejde
Der er tale om kortvarigt arbejde når:

  • En opgave varer højst 3 hele arbejdsdage, og de ansattes beskæftigelse er på højst 6 manddage
  • De ansatte under beskæftigelsen på byggepladsen begynder og afslutter den daglige arbejdstid et andet sted end på byggepladsen.

Den ansatte skal have adgang til toilet, passende spiseplads og omklædning med opbevaringsmulighed.
Der skal være adgang til håndvask i forbindelse med toiletbesøg og spisning mv.
Hvor det er muligt, skal håndvasken være tilsluttet rindende vand.

Længerevarende arbejde
Der er tale om længerevarende arbejde når arbejdet varer over 3 hele arbejdsdage eller 6 manddage.
Den ansatte skal have adgang til en af følgende muligheder:

  • Egnede lokaler Velfærdsfaciliteterne findes eller etableres på eller i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. De skal være forsvarligt indrettede i egnede lokaler, som er til rådighed under arbejdet. Dette medfører, at hvis der på arbejdsstedet er adgang til allerede etablerede velfærdsfaciliteter, og disse er af en passende hygiejnisk standard, kan velfærdsfaciliteterne etableres på denne måde. Etableres faciliteterne på denne måde, f.eks. i bygninger på stedet, skal disses brugsværdi have en lignende standard som en skurvogn. Faciliteterne kan være fælles for flere arbejdsgiveres ansatte under forudsætning af, at kravene til faciliteterne i §§ 60 - 66 i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde er opfyldt i forhold til det antal ansatte, som samtidig har dem til rådighed. Faciliteterne på byggepladsen må ikke være til rådighed for andre end de pågældende arbejdsgiveres ansatte.

  • Skurvogne Velfærdsfaciliteterne etableres på arbejdsstedet i skurvogne eller andre flytbare enheder, som er egnede og forsvarligt indrettede. Hvis skurvogn eller lignende stilles til rådighed for flere end fire personer, skal den opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af skurvogne, og toiletter skal om muligt og rimeligt tilsluttes kloak.

  • Samlingssted Velfærdsfaciliteterne findes eller etableres på et samlingssted eller udgangssted. Specielt vedrørende adgang til toilet skal bemærkes de særlige afstandskrav, jf. afsnit om toiletter. Er samlingsstedet et fast forretningssted eller lignende i arbejdsgiverens virksomhed, skal faciliteterne opfylde kravene til velfærdsforanstaltninger for faste arbejdssteders indretning. Er samlingsstedet etableret midlertidigt, skal faciliteterne opfylde kravene til skurvogne, som anført ovenfor.

Særlige regler 
Ved arbejde, der kan indebære at den ansatte udsættes for en række farlige stoffer og materialer såsom bly, PCB, asbest, epoxy og isocyanat med mere skal der etableres særlige hygiejnefaciliteter, som rækker ud over de almindelige regler for indretning af skurvogne og lignende. Kravene kan variere, afhængig af, hvilken type arbejde der er tale om, graden af forurening etc.
For nærmere beskrivelse af nævnte hygiejnefaciliteter se BFAs vejledninger på http://www.bfa-ba.dk/ og i Håndbogen http://www.haandbogen.info/